Pješačke staze

Šetnje po blago valovitom pejsažu prilagođene su željama i potrebama šetača i izvode se u pratnji vodiča. U šetnju možete, naravno, otići i sami.