Posjetnica poduzeća

 
OSNOVNI PODACI
Podzeće
TERME DOBRNA, termalno zdravilišče d.d.
Adresa
Dobrna 50, 3204 DOBRNA, Slovenija
Uprava društva
Leon Tomašić
Predsjednik nadzornog odbora
Dušan Korošec
Telefon centrala
+386 3 78 08 110
Telefon tajništvo
+386 3 78 08 112
Telefaks
+386 3 78 08 111
E-pošta
info@terme-dobrna.si
Internet
www.terme-dobrna.si
Porezni br
94639272
Matični br
5053587
Temeljni kapital
2.889.927,00 EUR
Upis u sudski registar
Okružni sud u Celju pod SRG br. 4.1996; uložni broj 1/00061/ 00
BANKA
TRANSAKCIJSKI RAČUNI
SWIFT/BIC
NLB d.d.
SI56 0223 4001 8563 326
LJBASI2X
ABANKA d.d.
SI56 0510 0801 4042 585
ABANSI2X